Extra studiekosten

Fractie SAM heeft dit jaar gemerkt dat er veel onduidelijkheid bestaat omtrent extra studiekosten. Studenten mogen niet verplicht worden om buiten hun collegegeld extra kosten te maken voor hun studie. Er moet altijd een gratis alternatief aangeboden worden. Om ervoor te zorgen dat dit altijd gebeurt en goed gecommuniceerd wordt, hebben wij een initiatiefvoorstel ingediend.

Read More

Q&A-sessies: De Q&A trap

Q&A-sessies: De Q&A trap

Het responsiecollege is een essentieel onderdeel van de tentamenvoorbereiding van studenten. Op dit moment gebeuren deze colleges "ouderwets" middels een sessie in een lokaal. SAM ziet als aanvulling hierop kansen met digitale middelen, via Q&A-sessies. Dankzij een memo die wij samen met de universiteit hebben geschreven, wordt op dit moment een pilot opgezet. Lees hier het hele document!

Read More

Stages in de zomer

In de Universiteitsraad van 10 februari heeft SAM een initiatief ingediend om stages in de zomervakantie mogelijk te maken.

Binnen het Tilburgs Onderwijs Profile (TOP) wordt het mogelijk om voor studiepunten stage te lopen, in het "mobility window" van een bachelor. Vaak is het echter zo dat door de stage studenten moeilijker vakken halen, of colleges moeten missen. Om dit potentiële probleem voor te zijn wil SAM graag dat het ook mogelijk wordt om in de zomerperiode een erkende stage te lopen. In deze periode heeft de student namelijk meer tijd. Ook wordt het zo mogelijk de stage in het buitenland te lopen.

Het hele initiatief is hier te vinden!

Hogere waardering voor Wetenschappelijk Onderwijs

Hogere waardering voor Wetenschappelijk Onderwijs

Onderwijs en Onderzoek behoren beiden tot de kerntaken van de universiteit. Er zou volgens Fractie SAM dan ook geen verschil moeten zitten in de waardering van deze kerntaken van de universiteit. Fractie SAM merkt dat er in het huidige systeem wel onderscheid wordt gemaakt tussen deze kerntaken. Daarom heeft Fractie SAM in juli 2016 een initiatief ingediend voor een hogere waardering van het Wetenschappelijk Onderwijs.

Read More

Waiver voor studentbestuurders

Waiver voor studentbestuurders

Naar aanleiding van de Wet Versterking Bestuurskracht hebben wij met het College van Bestuur van Tilburg University de discussie gevoerd over het collegegeldvrij besturen. Helaas bleek het College niet bereid om dit bij ons in te voeren, aangezien ze vinden dat bestuurswerk altijd naast je studie dient te bestaan en niet vervangend mag zijn. Daarom hebben wij het idee geopperd om waivers voor studentbestuurders te introduceren. 

Read More

Tarief tweede master

Tarief tweede master

Fractie SAM heeft een initiatiefvoorstel ingediend in de Universiteitsraad van 11 december, om er voor te zorgen dat de hoogte van het instellingstarief voor een tweede master op Tilburg University gelijkgesteld wordt aan de hoogte van het wettelijk tarief voor collegegeld. Studenten die namelijk een tweede master willen volgen in Tilburg, nadat de eerste master is afgerond, betalen het veel hogere instellingstarief dat varieert van 4.000 tot 13.000.

Read More

Stages in het flexibel semester

Stages in het flexibel semester

Fractie SAM heeft een initiatiefvoorstel geschreven - in samenwerking met AIESEC, Integrand en UniPartners - waarin de optie wordt gegeven aan studenten om in het flexibel semester stage te lopen of een onderzoeksproject te doen waarmee geen studievertraging opgelopen zal worden. Door het toekennen van ECTS aan de stage of het onderzoeksproject, kunnen studenten dit net zoals een exchange of minor zien. Daarnaast kan dit toegepast worden in het flexibel semester van het Tilburgs Onderwijs Profiel (TOP). 

Read More

Digitaal Platform

Digitaal Platform

In de Universiteitsraad van 9 oktober heeft Fractie SAM een initiatiefvoorstel ingediend om een Digitaal Platform te ontwikkelen op Tilburg University. Dit Digitaal Platform is dan een collectie van innovatieve onderwijsbronnen, zoals videocolleges, kennisclips, MOOC's en DIY-clips. Deze clips zullen in dit platform verzameld worden en toegankelijk zijn voor studenten, docenten en andere werknemers van de universiteit. 

Read More

Communicatie studenten en docenten

Communicatie studenten en docenten

Met deze memo wil Fractie SAM de communicatie tussen studenten en docenten verbeteren, aangezien wij gemerkt hebben dat er onduidelijkheid heerst over de termijn waarop studenten antwoord kunnen verwachten op inhoudelijke vragen via e-mail. Ook merken we dat nakijktermijnen van tentamens en opdrachten te regelmatig overschreden worden. Met deze memo willen we de onduidelijkheid bij studenten wegnemen en helder maken aan docenten wat er van hen verwacht wordt. 

Read More

Soft skills vouchers

Soft skills vouchers

In de Universiteitsraad van 3 juli heeft SAM een initiatiefvoorstel ingediend voor het implementeren van een vouchersysteem voor trainingen op het gebied van soft skills en 21st century skills. In de huidige samenleving wordt er door de arbeidsmarkt steeds meer verwacht van studenten en afgestudeerden. SAM vindt het belangrijk dat de studenten op dit gebied gestimuleerd worden en denkt dat een vouchersysteem aan deze ontwikkeling kan bijdragen. 

Read More

Scriptorium

Scriptorium

In 2008 is een van de eerste academisch schrijfcentra van Nederland gestart op Tilburg University. Het Scriptorium is de plek waar alles over schrijf- en informatievaardigheden te vinden is en waar studenten terecht kunnen voor hulp bij hun schrijfopdrachten. Echter, is door de bezuinigingsronde in 2012 een ander bekostigingsmodel ontstaan voor het Scriptorium. Het Scriptorium wordt daarom nu niet meer centraal, maar decentraal geregeld, waardoor de toegankelijkheid voor studenten is afgenomen op een aantal faculteiten. Steeds minder studenten met schrijfproblemen worden doorverwezen. Fractie SAM en Fractie Front hechten grote waarde aan deze faciliteit voor studenten, die hen helpt met schrijf- en informatieproblemen.

Read More

Sportkantine

Sportkantine

In samenwerking met Sportraad FOSST, T.S.H.V. Shot, T.S.V.V. Berlijn en T.S.T.V. Lacoste heeft Fractie SAM in de Universiteitsraad van 7 november 2014 een initiatiefvoorstel ingediend om te onderzoeken of er een sportkantine kan komen bij de buitensportvelden van het Sports Center. Sport is een belangrijk onderdeel binnen het studentenleven, SAM vindt het dan ook belangrijk om ervoor te zorgen dat de voorzieningen en faciliteiten van adequaat niveau zijn. 

Read More