Collegevrije week

Met de invoering van het Tilburgs Onderwijsprofiel wordt er een uniform jaarrooster ingevoerd. dit om de onderwijsprocessen meer te harmoniseren. Deze harmonisatie biedt de kans om bepaalde zaken voor de gehele universiteit vast te leggen en meer structuur te bieden. Met de ontwikkelingen van het uniform jaarrooster en de uniforme tentamenweken ziet Fractie SAM kansen om de voorbereiding op tentamens ook beter te structureren. Fractie SAM vindt het namelijk belangrijk dat studenten de kans krijgen om zich zo goed mogelijk voor te bereiden voor hun tentamens. Daarom hebben wij een initiatiefvoorstel ingediend in de Universiteitsraad van 13 november, waarmee een collegevrije week voor de tentamens een feit wordt!

Het initiatiefvoorstel kun je hier vinden.