Communicatie studenten en docenten

Met deze memo wil Fractie SAM de communicatie tussen studenten en docenten verbeteren Wij hechten veel waarde aan een duidelijke communicatie. Momenteel merken wij dat er onduidelijkheid heerst over de termijn waarop studenten antwoord kunnen verwachten op inhoudelijke vragen via e-mail. Daarnaast is het tijd voor een herijking van de nakijktermijn van tentamens en opdrachten. Fractie SAM merkt dat deze termijn te regelmatig overschreden wordt. Met deze memo willen we de onduidelijkheid bij studenten wegnemen en helder maken aan docenten wat er van hen verwacht wordt. 

De memo 'Communicatie Studenten en Docenten' kun je hier vinden.