Digitaal Platform

In de Universiteitsraad van 9 oktober heeft Fractie SAM een initiatiefvoorstel ingediend om een Digitaal Platform te ontwikkelen op Tilburg University. Dit Digitaal Platform is dan een collectie van innovatieve onderwijsbronnen, zoals videocolleges, kennisclips, MOOC's en DIY-clips. Deze clips zullen in dit platform verzameld worden en toegankelijk zijn voor studenten, docenten en andere werknemers van de universiteit. Op deze manier is het voor iedereen die is verbonden aan Tilburg University mogelijk om kennis op te doen uit meerdere disciplines en vakgebieden! Zo krijgen studenten meer individuele keuzevrijheid binnen hun curriculum en krijgen docenten en onderzoekers de mogelijkheid om hun expertise te verzamelen en te delen met anderen.

Om er voor te zorgen dat het Digitaal Platform een succesvol initiatief wordt, is het van belang dat de hoeveelheid videocolleges en kennisclips op Tilburg University gaan toenemen. Verder is het tevens belangrijk dat deze digitale clips van hoge kwaliteit zullen zijn. Fractie SAM vindt daarbij de docentondersteuning in dit proces cruciaal, aangezien deze ondersteuning grote invloed zal hebben op de kwaliteit en uitbreiding van de digitale clips. Om dit te garanderen zien wij graag dat Tilburg University een visie ontwikkelt omtrent digitalisering, waarin concrete doelen gesteld worden. Daarmee zou Tilburg tevens meegaan met de nationale trend om onderwijs te digitaliseren.

Via deze link kun je het initiatiefvoorstel over het Digitaal Platform lezen.