Paperless is more

Op 7 november 2014 heeft SAM voorgesteld aan Tilburg University om studenten opdrachten en scripties slechts nog digitaal in te laten leveren. Binnen de universiteit zijn er al meerdere initiatieven geweest om papierloos werken te promoten en stimuleren. SAM probeert deze lijn dan ook door te trekken middels dit initiatiefvoorstel. 

Opdrachten moeten vaak zowel op papier als digitaal worden ingeleverd. Veel studenten moeten speciaal naar de campus komen om een opdracht in te leveren, terwijl ze dat ook al digitaal gedaan hebben. Dit is uiteraard storend en onnodig! Daarnaast is het printen niet goed voor het milieu en moeten studenten hier zelf voor betalen. Daarom stelt Fractie SAM voor om Papers alleen nog online in te leveren!

Klik hier om meer te lezen over ons initiatiefvoorstel Paperless is More!