Scriptorium

Scriptorium1.jpg

In 2008 is een van de eerste academisch schrijfcentra van Nederland gestart op Tilburg University. Het Scriptorium is de plek waar alles over schrijf- en informatievaardigheden te vinden is en waar studenten terecht kunnen voor hulp bij hun schrijfopdrachten. Echter, is door de bezuinigingsronde in 2012 een ander bekostigingsmodel ontstaan voor het Scriptorium. Het Scriptorium wordt daarom nu niet meer centraal, maar decentraal geregeld, waardoor de toegankelijkheid voor studenten is afgenomen op een aantal faculteiten. Steeds minder studenten met schrijfproblemen worden doorverwezen. Fractie SAM en Fractie Front hechten grote waarde aan deze faciliteit voor studenten, die hen helpt met schrijf- en informatieproblemen.

Om deze reden hebben beide partijen gezamenlijk een voorstel ingediend om de toegankelijkheid terug te brengen op het niveau van voor 2012. Fractie SAM en Fractie Front stellen voor het Scriptorium te financieren uit de centrale voorafnames. Dit maakt de procedure voor alle studenten gelijk, en zorgt ervoor dat het doorsturen van studenten geen directe kostenpost meer is voor de faculteiten.

Het volledige initiatiefvoorstel is hier te lezen.

De reactie van het College van Bestuur is hier te vinden.