Stages in het flexibel semester

Tilburg University heeft al vaak aangegeven dat ze willen focussen op excellente arbeidsmarktoriëntatie. In het Strategisch Plan 2014-2017 wordt dit bijvoorbeeld bevestigd, aangezien ze daar bijvoorbeeld zeggen dat het lopen van stages gestimuleerd dient te worden. Om door te bouwen op deze ambitie, heeft Fractie SAM een initiatiefvoorstel geschreven - in samenwerking met AIESEC, Integrand en UniPartners - waarin de optie wordt gegeven aan studenten om in het flexibel semester stage te lopen of een onderzoeksproject te doen waarmee geen studievertraging opgelopen zal worden. Door het toekennen van ECTS aan de stage of het onderzoeksproject, kunnen studenten dit net zoals een exchange of minor zien. Daarnaast kan dit toegepast worden in het flexibel semester van het Tilburgs Onderwijs Profiel (TOP). 

Naast de mogelijkheden die de universiteit aanbiedt zien wij graag dat studentorganisaties intensief betrokken worden hierbij. AIESEC, Integrand en UniPartners zijn namelijk in staat om een aanvullende selectie van stages en onderzoeksprojecten te leveren. Dit is omdat het faciliteren van extracurriculaire (buitenlandse) stages en onderzoeksprojecten onder hun dagelijkse werkzaamheden valt.

Klik hier om het initiatiefvoorstel lezen over de toekenning van ECTS aan stages en onderzoeksprojecten in het flexibel semester.