Tarief tweede master

Fractie SAM heeft een initiatiefvoorstel ingediend in de Universiteitsraad van 11 december, om er voor te zorgen dat de hoogte van het instellingstarief voor een tweede master op Tilburg University gelijkgesteld wordt aan de hoogte van het wettelijk tarief voor collegegeld. Studenten die namelijk een tweede master willen volgen in Tilburg, nadat de eerste master is afgerond, betalen het veel hogere instellingstarief dat varieert van 4.000 tot 13.000.

Op dit moment omzeilen een aanzienlijk aantal studenten dit instellingstarief, door zich gedurende hun eerste master in te schrijven voor een tweede master. Daarom stelt Fractie SAM voor om het instellingstarief ter hoogte van het wettelijk collegegeld voor een tweede master direct na de eerste master te hanteren. Dit geldt alleen voor studenten die zowel hun eerste, als hun tweede master aan Tilburg University volgen. De Universiteit Utrecht, Universiteit Leiden en de Radboud Universiteit doen dit reeds. Daarom heeft SAM voorgesteld om mee te gaan in deze landelijk trend en onnodige bureaucratische constructies te voorkomen.

Het initiatiefvoorstel kun je hier lezen!