University Forum: Fluistersets

University Forum

Tilburg University en haar medezeggenschap verengelsen steeds verder. Het University Forum, een samenwerkingsverband van de studentenfracties in Universiteitsraad en Faculteitsraden, constateerde echter unaniem dat hierdoor de kwaliteit van de medezeggenschap achteruit gaat. Door discussies niet in de moedertaal van de medezeggenschappers te voeren, gaan essentiële nuances verloren. Aan de andere kant wil het University Forum niemand uitsluiten van deelname aan de medezeggenschap, en ziet zij derhalve het belang de beschikbaarheid van stukken en discussie in het Engels in. Namens het University Forum hebben de fracties SAM en Front daarom een initiatief ingediend voor de centrale aanschaf van fluistersets. Deze kunnen door alle raden worden gebruikt, en lossen het bovengenoemde probleem op.

Het volledige initiatief is hier te lezen!