Narrowcasting XXL en werkplekken

In de Commissie Financiën en Infrastructuur van 2 november 2016 heeft Fractie SAM een aantal rondvragen gesteld, en suggesties aangedragen.

Allereerst signaleert Fractie SAM een blijvend werkplekkenprobleem op de campus. In de rondvraag hebben wij dit aangekaart, en het College van Bestuur gevraagd naar een update over kortetermijnoplossingen. Het College gaf aan continu bezig te zijn te zoeken naar oplossingen. Een suggestie van SAM, om een tijdelijke extra UB buiten de campus te realiseren zoals de PopUB uit Leiden, werd dan ook met open armen ontvangen en zal serieus overwogen worden.
Verder stelde Fractie SAM voor om notificaties in te stellen voor lokalen die niet gereserveerd zijn, waardoor studenten weten dat daar studieruimte is. Dit lijkt op korte termijn niet realiseerbaar, maar wordt meegenomen in de verdere ontwikkeling naar een "smart campus". Hiermee zal snel worden begonnen.

Tilburg University scoort slecht op aansluiting op de arbeidsmarkt. Dit ondanks dat zowel studieverenigingen als de universiteit enorm veel activiteiten op dit thema organiseren. Fractie SAM stelt, dankzij een idee van Asset, voor om een groot scherm buiten op de campus te realiseren, waarop alle activiteiten betreffende career development en personal development zichtbaar zijn. Wij noemen dit Narrowcasting XXL. De eerste reactie van het College is erg positief, wij houden jullie hierover op de hoogte!