Waiver voor studentbestuurders

Waiver Studentbestuurders.jpg

Naar aanleiding van de Wet Versterking Bestuurskracht hebben wij met het College van Bestuur van Tilburg University de discussie gevoerd over het collegegeldvrij besturen. Helaas bleek het College niet bereid om dit bij ons in te voeren, aangezien ze vinden dat bestuurswerk altijd naast je studie dient te bestaan en niet vervangend mag zijn. Daarom hebben wij het idee geopperd om waivers voor studentbestuurders te introduceren. Op deze manier krijgen studentbestuurders naar rato van de vergoeding een korting op het collegegeld. Ze hebben zo de mogelijkheid om naast het bestuursjaar vakken te volgen, zonder het volledige tarief te betalen. Deze waiver voor studentbestuurders sluit derhalve naadloos aan op de visie dat een student naast het bestuursjaar dient te studeren. Daarnaast heeft het Landelijk Studenten Rechtsbureau aangegeven dat dit juridisch mogelijk is.

Aangezien we van een aantal collega-fracties vernomen hebben dat momenteel de, soms nogal lastige, discussies worden gevoerd omtrent het collegegeldvrij besturen willen wij jullie graag op de hoogte brengen van ons idee. Daarom vinden jullie in bijlage I ons definitieve betoog, zoals gehouden in de Universiteitsraad van Tilburg University op 27 mei 2016. In bijlage II vinden jullie de door Fractie SAM geïnitieerde memo omtrent de korting op het collegegeld voor studentbestuurders.