Stages in de zomer

In de Universiteitsraad van 10 februari heeft SAM een initiatief ingediend om stages in de zomervakantie mogelijk te maken.

Binnen het Tilburgs Onderwijs Profile (TOP) wordt het mogelijk om voor studiepunten stage te lopen, in het "mobility window" van een bachelor. Vaak is het echter zo dat door de stage studenten moeilijker vakken halen, of colleges moeten missen. Om dit potentiële probleem voor te zijn wil SAM graag dat het ook mogelijk wordt om in de zomerperiode een erkende stage te lopen. In deze periode heeft de student namelijk meer tijd. Ook wordt het zo mogelijk de stage in het buitenland te lopen.

Het hele initiatief is hier te vinden!