Q&A-sessies: De Q&A trap

Het responsiecollege is een essentieel onderdeel van de tentamenvoorbereiding van studenten. Het geeft hen een laatste kans om vragen aan de docent te stellen, voordat ze hun tentamen moeten maken.
Op dit moment gebeuren deze colleges "ouderwets" middels een sessie in een lokaal. SAM ziet als aanvulling hierop kansen met digitale middelen, via Q&A-sessies. Hiermee kunnen we ervoor zorgen dat de drempel om vragen te stellen voor studenten kleiner wordt, de werklast van docenten vermindert, en een kennisbank van eerder gestelde vragen ontstaat! Lees het hele voorstel hier!

Op dit moment zijn wij in samenwerking met de universiteit bezig om een pilot op te zetten, naar aanleiding van onze memo. We houden jullie op de hoogte!