Extra studiekosten

Fractie SAM heeft dit jaar gemerkt dat er veel onduidelijkheid bestaat omtrent extra studiekosten. Studenten mogen niet verplicht worden om buiten hun collegegeld extra kosten te maken voor hun studie. Er moet altijd een gratis alternatief aangeboden worden. Om ervoor te zorgen dat dit altijd gebeurt en goed gecommuniceerd wordt, hebben wij een initiatiefvoorstel ingediend.

Naar aanleiding van een aantal klachten zijn wij extra studiekosten gaan onderzoeken. Wij kwamen hierbij verschillende gevallen tegen, waaronder een als verplicht gecommuniceerde game van 60 euro. In andere steden zijn gevallen bekend van verplichte, dure study trips. Wij willen ervoor zorgen dat dit in Tilburg niet meer voor gaat komen.
In ons initiatief vragen wij om alle readers in pdf aan studenten gratis beschikbaar te stellen, het gratis alternatief voor kosten altijd expliciet te vermelden, en duidelijke regels op te stellen omtrent extra studiekosten.
Ons initiatiefvoorstel is hier te lezen!