#4 - Veerle Pieters

4.png

Mijn naam is Veerle Pieters, ik ben 20 jaar en zit in mijn tweede jaar van de opleiding bestuurskunde. Naast mijn opleiding ben ik actief lid binnen T.S.V Plato en damesdispuut Perplex. Ook heb ik me ingezet in verschillende commissies bij studievereniging Magister JFT I Juribes.

Een van de hoofdtaken van de universiteit vind ik het aanbieden van kwalitatief goed onderwijs. Cruciaal voor deze kwaliteit is het hebben van gekwalificeerde docenten. Op dit moment hebben echter nog niet alle docenten een basiskwalificatie van onderwijs. Om de kwaliteit van onderwijs te waarborgen is het belangrijk dat elke docent gekwalificeerd is. Op deze manier kan kennis namelijk beter worden overgedragen aan studenten!

Naast de basiskwalificatie moeten docenten zich ook kunnen ontwikkelen op andere aspecten die de kwaliteit van het onderwijs verbeteren. Zo is de beheersing van de Engelse taal bij docenten erg belangrijk. Het zou dan ook goed zijn voor het onderwijs als er trainingen aangeboden worden die de taalkennis van docenten gaan verbeteren.

Kortom, ik wil me in de universiteitsraad onder andere graag gaan inzetten voor de kwaliteit van het onderwijs. Hier heb ik jouw stem hard voor nodig, dus stem 17, 18 of 19 april op fractie SAM #4!