Initiatiefvoorstellen

Digitaal platform

Digitalisering biedt kansen voor het onderwijs. Fractie SAM heeft een initiatief ingediend om een digitaal platform te creëren waarop alle content te bekijken zou moeten zijn. Het gaat dan om onder andere videocolleges, kennisclips, MOOC's en DIY-clips. Fractie SAM vindt dat het gebruik van deze mogelijkheden zouden moeten toenemen en heeft het College van Bestuur gevraagd om een digitaliseringsvisie te ontwikkelen.

Deze visie, genaamd DEEP (Digital Education Enhancement Program), is inmiddels aan de raad gepresenteerd. De implementatie zal vanaf januari 2017 gaan starten. Dit proces heeft grote gevolgen voor alle Tilburgse studenten. Wij gaan ervoor zorgen dat de implementatie voor studenten zo gunstig mogelijk uitpakt, en houden jullie op de hoogte van de vorderingen!

Honors Academy

In het Strategisch Plan 2014-2017 van Tilburg University staat een passage over de oprichting van een Honors Academy opgenomen. SAM vond dit een goed idee, en het daarom erg jammer dat er niets mee gedaan werd. Hierom hebben wij een initiatief ingediend, genaamd "Een platform voor talent". Wij hopen dat hiermee het proces voor de Honors Academy in gang wordt gezet, en daarmee het excellentieonderwijs van Tilburg University verbetert! De eerste brainstorms zullen snel starten, en daarmee zal de Academy steeds meer vorm gaan krijgen. We zijn blij hierbij nauw betrokken te zijn!
 

Q&A-sessies

In samenwerking met Academic Services heeft SAM een memo opgesteld, waarin zij vragen om een pilot die de responsiecolleges voor een tentamen vernieuwt. In de memo wordt gerefereerd aan een Q&A-trap, waarbij verschillende digitale tredes worden aangeboden voor docenten, om hun responsiecolleges beter vorm te geven. De memo is onderweg door het besluitvormingstraject van Tilburg University. Wanneer deze een nieuw officieel niveau bereikt, laten we het jullie weten!

Collegevrije week voor tentamens

Studenten moeten voldoende tijd en ruimte krijgen om hun tentamens voor te bereiden. Daarom heeft Fractie SAM gevraagd om een collegevrije week voor de tentamens in te roosteren. We zijn in afwachting van het uniform jaarrooster, waar de collegevrije week een onderdeel van zou kunnen worden. 

Vouchers voor soft skills

De arbeidsmarkt vraagt tegenwoordig, naast een academisch diploma, ook het hebben van bepaalde vaardigheden: 21st century skills. Fractie SAM heeft daarom een initiatief ingediend om alle studenten 2 vouchers te geven voor het volgen van vaardigheidstrainingen. We zijn nog in afwachting van de reactie van het College. 

communication students teacher.jpg

Certificaat voor extracurriculaire activiteiten

Fractie SAM vindt het belangrijk dat studenten zich ook naast hun studie ontwikkelen. Bedrijven kijken tegenwoordig niet alleen meer naar studieresultaten. Een student moet aan kunnen tonen dat er niet alleen is geïnvesteerd in academische vaardigheden en kennis, maar ook in sociale en maatschappelijke vaardigheden. Deze vaardigheden zijn juist de vaardigheden die men opdoet tijdens extracurriculaire activiteiten. Om dit extra te stimuleren stellen wij voor een certificaat als bijlage bij het diploma. Hierop zullen, bij de universiteit geregistreerde, extracurriculaire activiteiten staan. Het College heeft aangegeven dat het wil wachten op het advies van de Werkgroep Arbeidsmarktoriëntatie.

Overige zaken

Besturen zonder collegegeld te betalen

Fractie SAM heeft in 2016 een initiatief ingediend om bestuurders de mogelijkheid te geven om hun collegegeld te waiveren. Dit zou dan betekenen dat je bijvoorbeeld nog 6 maanden aan collegegeld hoeft te betalen, en dat je 6 maanden een bestuursbeurs als vergoeding krijgt. Helaas is het wettelijk niet mogelijk om het wettelijk collegegeldtarief te waiveren. Aangezien er een nieuwe wet in werking is getreden waarin aangegeven wordt dat het collegegeld gedurende één studiejaar niet betaald hoeft te worden bij een fulltime collegejaar, zullen wij er alles aan doen om het onderwerp op de agenda te houden en de discussie met het College te blijven voeren.

Virtual Desktop: thuis gebruik maken van Tilburg University software

Wil je thuis gebruik maken van de software die Tilburg University op haar computers heeft geïnstalleerd? Dat is misschien mogelijk door gebruik te maken van een Virtual Desktop. Fractie SAM onderzoekt momenteel de mogelijkheden hiervan.

Zaalreserveringssysteem

Van veel studenten heeft Fractie SAM klachten ontvangen over het functioneren van het zaalreserveringssysteem. Wij hebben dit aangekaart bij de universiteit en zijn momenteel hierover in gesprek. 

Bezettingsgraad studieplekken op de campus

De beschikbaarheid van computers op de campus is te vinden via deze pagina van Tilburg University. Deze informatie is echter niet altijd actueel en correct, aangezien computerreserveringen, computers in stand-by modus en dergelijken niet meegewogen worden. Op dit moment worden dit soort faciliteiten, in samenwerking met externe personen, verbeterd door Tilburg University. Wanneer alles klaar voor gebruik is zal dit tevens op een prominentere pagina van de TiU-website komen, zodat alle studenten direct kunnen zien waar het druk is op de campus, en natuurlijk waar niet. 

Extra studieplekken op de campus

Fractie SAM merkt dat er regelmatig sprake is van capaciteitsproblemen op de campus wat betreft werkplekken. De Universiteitsbibliotheek, werkplekken in overige gebouwen en zelfs de Mensa zitten hierdoor over het algemeen vol! In samenwerking met de Rector Magnificus Emile Aarts en fractie Front zijn we de mogelijkheden m.b.t. de Universiteitsbibliotheek aan het bekijken. 

Daarnaast heeft Fractie SAM gesprekken met Real Estate Management om te kijken wat er verder nog mogelijk is op de campus om niet alleen tot een efficiëntere indeling te komen van bestaande werkplekken, maar ook om nieuwe werkplekken te creëren. Er is al een plan opgesteld met Real Estate Management waarin besproken wordt waar op de campus deze verbeteringen zullen gaan plaatsvinden. We houden jullie natuurlijk op de hoogte van wat hiermee gebeurt!

SAM Academy

SAM Academy is een nieuw concept dat studenten gaat trainen op vaardigheden die niet standaard in het curriculum worden aangeboden. Handig voor alle studenten van Tilburg University dus! De sessies hebben tot doel om studenten te verrijken en inspireren met de insteek om kwaliteiten te ontwikkelen die in de moderne samenleving van groot belang zijn. Wij bieden zeer diverse activiteiten aan, waardoor deze aanvullend zijn op je studieprogramma en activiteiten van studie- en studentenverenigingen.