Derde Universiteitsraad

Kort maar krachtig! Dat was de 3e Universiteitsraad van dit academisch jaar. Na gefundeerde discussies over het stuk ‘Instemmingsrecht hoofdlijnen begroting’ is er toch unaniem ingestemd. Deze uitkomst is o.a. te danken aan de toezeggingen van het College van Bestuur om de voorinvesteringen op korte termijn te bespreken met de studentfracties en aan het feit dat de faculteiten wel degelijk instemmingsrecht krijgen op facultaire investeringen.

Verder heeft Fractie SAM twee initiatiefvoorstellen ingediend! Het eerste initiatief is geschreven in samenwerking met AIESEC, Integrand en UniPartners. Hierin wordt voorgesteld om studiepunten toe te kennen aan stages die gelopen worden in het flexibel semester*. Het tweede voorstel is omtrent de invoering van een collegevrije week voorafgaand aan de tentamens.

Daarnaast heeft Fractie SAM in de rondvraag aangegeven dat er sprake is van capaciteitsproblemen op Tilburg University. Dankzij SAM zullen er daarom op korte termijn nieuwe werkplekken gerealiseerd worden en gaat er gekeken worden of het Montesquieu Learning Center voortaan open kan blijven tot 23.00 uur.

* In november 2013 heeft Fractie SAM een initatiefvoorstel ingediend over invoering van een flexibel semester. Dit is in april 2014 aangenomen door het College van Bestuur.