Eerste Universiteitsraad 2015-2016

Fractie SAM heeft haar stem laten horen tijdens de eerste Universiteitsraad van dit collegejaar! “Grand Initiative Data Science” was het onderwerp van gesprek. Wij, Fractie SAM, zijn enthousiast over dit plan waar Tilburg University voornemens is om, in samenwerking met drie Brabantse partners, een nieuwe Graduate School op te richten waarin studenten worden opgeleid tot Data Scientist. Wel zijn we, onder andere, kritisch geweest over de vraag of dit initiatief niet ten koste gaat van andere opleidingen die op dit moment aangeboden worden en de vraag waar de €10 miljoen vandaan komt die Tilburg University investeert in dit project. Het College van Bestuur heeft hierop geantwoord de veerkracht van de organisatie te willen behouden en eventuele onduidelijkheden te verhelderen. Verder heeft Rector Magnificus Emile Aarts persoonlijk bevestigd dat wij dezelfde belangen behartigen en Fractie SAM betrokken zal worden bij het monitoren van deze belangen.