SAM wilt géén bezuiniging op digitalisering

Fractie SAM staat kritisch tegenover een bezuiniging op digitalisering in het Reorganisatieplan BEST, zoals onlangs is gebleken. Tilburg University heeft in haar Stategisch Plan 2014-2017 en het Tilburgse Onderwijs Profiel (TOP) bewust gekozen voor de focus op onderwijsinnovatie en digitalisering. Projecten zoals (het verder ontwikkelen van) web lecturesMOOC's en digitaal toetsen worden dan ook ondersteund door fractie SAM op alle mogelijke manieren. Uit het reorganisatieplan BEST blijkt helaas dat Tilburg University flink gaat bezuinigen op de ondersteuning van deze projecten.

Deze ontwikkelingen vinden wij zorgelijk, aangezien de met het Strategisch Plan en het TOP ingezette lijn positief te noemen was. Het leek erop dat de universiteit slagen ging maken de komende tijd. Fractie SAM vindt dan ook dat geplande innovaties niet verminderd of vertraagd dienen te worden, maar dat er juist geïnvesteerd moet worden in vernieuwende onderwijsvormen en ICT-projecten. Hiervoor zullen we ons dan ook hard maken de komende tijd!

Zie voor meer informatie het artikel van Univers