Tweede Universiteitsraad

Vanochtend vond de eerste ingeplande Universiteitsraad van dit collegejaar plaats en hier heeft Fractie SAM een initiatiefvoorstel ingediend over het ontwikkelen van een Digitaal Platform waar web lectures, kennisclips, MOOC's en DIY-clips gebundeld beschikbaar worden gesteld aan studenten, docenten en andere medewerkers van Tilburg University.

Ook heeft SAM een memo ingediend over de communicatie tussen studenten en docenten. Deze memo is enerzijds gericht op het vaststellen van een reactietermijn voor docenten om via e-mail op inhoudelijke vragen van studenten te reageren, en anderzijds om nakijktermijnen voor docenten beter na te leven.

Gedurende de Universiteitsraad is allereerst het reorganisatieplan BEST is besproken. Hier heeft het College van Bestuur aan Fractie SAM toegezegd dat er iedere twee maanden overleg zal komen tussen FOSST en de directeur van Facility Services en dat er tevens structureel overleg zal komen tussen het Sports Center en Student Development. Bovendien zullen de studenten van Tilburg University betrokken worden bij de evaluatie van BEST.

Verder is het Grand Initiative Data Science uitvoerig besproken en heeft Rector Magnificus Emile Aarts aangegeven graag mogelijkheden te willen onderzoeken, in samenwerking met SAM, om een fysieke locatie te creëren op de campus voor studenten Data Science. In dit traject zal tevens gekeken worden voor een fysieke locatie voor de studie Liberal Arts and Sciences.