Vierde universiteitsraad

De laatste Universiteitsraad van 2015 is achter de rug! Onder andere de begroting 2016 en het DAF Technology Lab stonden op de agenda. Verder heeft Fractie SAM een initiatiefvoorstel ingediend waardoor studenten die een tweede master willen volgen aan Tilburg University een instellingstarief gaan betalen gelijk aan het wettelijk collegegeld. Hiervoor zullen dan géén verdere constructies nodig zijn, wat nu wel het geval is aangezien studenten ingeschreven moeten blijven staan voor de eerste master.

Maar voor nu: VrijMiBo!