Bereikt: Profileringsfonds blijft ongewijzigd!

Na langdurig aandringen van Fractie SAM, blijft het Profileringsfonds dit collegejaar ongewijzigd ten aanzien van het studievoorschot. Het uitblijven van een wijziging is in het voordeel van de student, omdat deze nog beoordeeld wordt op de criteria van de basisbeurs en een eventuele aanvullende beurs. Dit deel van het Profileringsfonds heeft betrekking op studenten die, door ziekte of overmacht, studievertraging zijn opgelopen.

De inhoud van het Profileringsfonds vind je op deze website. Heb je hier vragen over? Stuur ons dan een berichtje!