Prijs voor te laat inschrijven tentamens omlaag!

Vergeten je in te schrijven voor een tentamen, maar wil je wel nog meedoen? Voorheen moest je dan (na één waarschuwing) €25 betalen. Dit wordt komend collegejaar €20! Fractie SAM vroeg het College van Bestuur al eerder om de hoogte van dit bedrag lager te maken, omdat een "boete" hiervoor volgens de wet eigenlijk niet mag. Er komt nu een wetswijziging aan, waardoor het mogelijk is om een bedrag van €20 te rekenen voor dit probleem. Daarom wordt nu een wijziging in het Studentenstatuut van de universiteit voorgesteld. Wordt hiermee ingestemd, dan gaat de nieuwe regeling van start.