Universiteitsraad 7 oktober 2016

De eerste Universiteitsraad van dit jaar had geen volle agenda. Fractie SAM was desondanks wel scherp.
Gebouw Koopmans zal vanaf begin volgend jaar worden verbouwd. Dit heeft grote gevolgen voor de studieverenigingen in Koopmans en Prisma. Mede dankzij Fractie SAM worden deze verenigingen nu en in de toekomst goed geïnformeerd.
Fractie SAM signaleert dat de reserves van de Faculteiten nog steeds oplopen. Dit geld hoort naar handen aan het bord en verbetering van de Universiteit te gaan, en heeft bij het College van Bestuur succesvol aangedrongen op extra investeringsprikkels aan de faculteiten.

In de rondvraag lag ons zwaartepunt. Wij dienden hier, samen met Fractie Front, een initiatiefvoorstel in om een fietsenmaker op de campus te realiseren. In dit voorstel staat aangegeven dat zowel SAM als Front de noodzaak voor een fietsenmaker zien. We verschillen van visie in hoe de fietsenmaker in te richten. Het gezamenlijke voorstel is hier te vinden, en onze visie op het probleem hier, inclusief de Business Case van Enactus.

Als klap op de vuurpijl gaf onze voorzitter een prachtige speech, met onze plannen en visie voor dit jaar. Hier vind je de tekst: 

De student kan niet meer kiezen voor lang studeren. Bedrijven vragen daarnaast wel het maximale. Een studententijd zonder onnodige belemmeringen is gezien het nieuwe leenstelsel dan ook wel op zijn plaats.
De student heeft recht op goed onderwijs met een goede kwaliteit aan docenten.
De student heeft de keuze voor een stage of exchange zonder vertraging op te lopen in zijn programma.
Of twijfelt de student toch nog over de keuze voor een minor Data Science, die de student uit zijn comfortzone haalt.
Een diploma is niet meer het eerste vinkje op je cv, maar het cv is volledig afgestemd op de student.
Een diploma dat uitdraagt dat je bepaalde soft skills bezit en waarbij je trots mag zijn op de naam Tilburg University. Een diploma dat je niet belemmert in nevenactiviteiten, doordat flexibiliteit door middel van digitalisering in het onderwijs centraal staat.
Een student die zich bewust is van Corporate Social Responsibility, en zijn opdrachten enkel digitaal in hoeft te leveren.
Een student die behoefte heeft aan een bestuursjaar, waarbij hij niet hoeft te betalen voor vakken die niet gevolgd worden.
Een student die samen met zijn vrienden kan proosten op het allerlaatste tentamen van het jaar, dankzij de invoering van een uniform jaarrooster.
Maar bovenal is je studententijd natuurlijk nooit geslaagd zonder dat je een biertje hebt kunnen doen in een prachtige sportkantine.
 
Fractie SAM hoopt dat deze student over een jaar de Tilburgse student is.