Universiteitsraad 14 november 2016

Op 14 november 2016 vond de tweede Universiteitsraad van het academisch jaar plaats. De agenda was kort: de evaluatie van de schimmelproblematiek en de evaluatie van de pilot digitaal inleveren waren de enige agendapunten. Desondanks hebben we goed nieuws te melden: de evaluatie van de pilot digitaal inleveren, naar aanleiding van ons initiatief "Paperless is More", is positief! Als gevolg hiervan wordt in 2018 digitaal inleveren van papers en opdrachten de standaard, en hoeven studenten geen papieren versies in te leveren. Het komend jaar zal worden gebruikt voor het onderzoeken van verschillende programma's, het de implementatie van het project. SAM blijft hier nauw bij betrokken!

Ook heeft SAM een memo ingediend over het oprichten van een Honors Academy. Fractie SAM ziet namelijk dat met dit idee uit het Strategisch Plan 2014-2017 nog te weinig is gebeurd. Gesprekken met de co√∂rdinatoren van de bestaande honors programs bevestigen dit beeld. Fractie SAM heeft daarom in de memo haar visie op de Honors Academy uiteengezet. Hierbij willen wij ervoor zorgen dat zowel excellente als hoog gemotiveerde studenten kansen krijgen. Lees de hele memo hier!

In de raadscommissies, voorafgaand aan de Universiteitsraad, hebben we ook van ons laten horen. In de commissie OO&V zijn we sterk aanwezig geweest in de bespreking van de pilot digitaal inleveren. In de CFI hebben we ons vooral laten gelden in de rondvraag. Een verslag daarvan lees je hier!