Update Sportkantine

In de Commissie Financiën en Infrastructuur is door het College van Bestuur en Facility Services een update gegeven over de Sportkantine.

Het proces voor de Sportkantine loopt nu gestaag. Er is gekozen voor uitbreiding van het huidige gebouw bij de velden. De wensen en eisenlijst van de sportverenigingen zal niet worden versoberd. Wel zal, in overleg met de verenigingen, worden geprobeerd om de kosten van het project door materiaalkeuze en dergelijke te drukken.
In de Universiteitsraad van 16 december zal een budgetnotitie worden gepresenteerd. Wanneer positief geadviseerd wordt, kan begonnen worden met verdere voorbereidingen en aanbestedingen. De bouw kan dan in februari van start gaan. Dit betekent dat de deadline van september haalbaar is! Het College ziet het grote belang van deze deadline net als Fractie SAM in, en doet er alles aan om deze te halen.

De communicatieproblemen naar de sportverenigingen toe, die een tijd gebrekkig was, is sterk verbeterd. Fractie SAM is blij hier een bijdrage aan te hebben geleverd. De universiteit zal in het verdere proces goed contact onderhouden met FOSST en de sportverenigingen.