Universiteitsraad 16 december 2016

De sportkantine hebben we inmiddels uitgebreid uitgelicht, maar de Universiteitsraad van 16 december 2016 en de voorafgaande commissievergaderingen gingen over veel meer dan dat. Besproken werden onder andere het Tilburgs Onderwijs Profiel (TOP), het plan voor 1000 dagen BKO de begroting, het reservebeleid, en het huren van een nieuw pand door de universiteit.

We beginnen met het TOP. Deze kwam vrijwel niet voorbij in de Universiteitsraad, dankzij vuurwerk in de vergadering van OO&V op 6 december. De inhoud van het implementatieplan van het TOP kreeg hier geen nadruk, omdat alle fracties het proces enorm onduidelijk vonden. Ook Fractie SAM ziet hier problemen. Wij zijn blij om te zien dat veel van onze ideeën zijn opgenomen in de plannen, maar zien heel veel onduidelijkheid bij de implementatie. Het staat niet 100% vast welke onderdelen bij de faculteiten liggen, welke centraal, en wie daar wat over te zeggen heeft. Het TOP komt terug in de raad in februari. Daar gaat SAM zich opnieuw hard maken voor alle studenten!

Over het plan om in 1000 dagen ervoor te zorgen dat alle docenten gekwalificeerd voor de klas staan, hebben wij ons ook duidelijk laten horen. Het plan om ervoor de zorgen dat alle docenten deze kwalificatie, de BKO, halen, is ons inziens namelijk goed maar te beperkt. Alle docenten met een beperkte aanstelling (0,4fte of minder), en docenten met een tijdelijke aanstelling (bijvoorbeeld PhD's), werden namelijk uitgesloten van het programma. Dit terwijl juist deze mensen het meeste onderwijs geven. Zoals Romy zei in de Universiteitsraad: "Je mag geen autorijden zonder rijbewijs. Waarom mag een docent dan wel lesgeven zonder kwalificatie?" Wij vinden het plan in beginsel goed, maar te beperkt, en vinden niet dat wij dit kunnen verdedigen aan de Tilburgse student. Wij hebben ons derhalve onthouden van stemming.

Dan nu goed nieuws. Om de nieuwe faculteit "Public Governance" een plek te geven, wordt tijdelijk een nieuw gebouw gehuurd door de universiteit. Hierin bleek ruimte over te zijn. Dankzij vragen van SAM in zowel de Raad als de CFI worden in deze ruimte 60 studentenwerkplekken gerealiseerd!

Dan rest de begroting en het reservebeleid van de Universiteit. Het reservebeleid van de Universiteit heeft een unaniem negatief advies van de Raad gekregen. Dit kwam niet door de afbouw van facultaire reserves, waarmee de raad het eens is. Echter is aan te faculteiten beloofd hiermee te starten in 2018, terwijl in het stuk 2017 staat. Dit vond de raad niet acceptabel.
De begroting kende weinig vuurwerk. Wel heeft SAM haar zorgen geuit over de teruglopende som geld die de universiteit van het Rijk ontvangt. Wij zijn bang dat het studievoorschot, ons geld, als compensatie voor die bezuinigingen wordt gebruikt. Dat was niet de gedachte van het afschaffen van de basisbeurs, en wij zullen dit via onze landelijke connecties opvolgen. Verder hebben wij onze zorgen over het gebrek aan duurzaamheidsplannen geuit. Hierover krijgen wij nog informatie toegezonden.