Plannen voor een grote sportkantine!

Vandaag hebben wij: Fractie SAM, Sportraad FOSST & Sportverenigingen T.S.T.V. Lacoste, TSVV Merlijn en TSHV SHOT het College van Bestuur en de andere fracties weten te overtuigen om plannen te gaan maken voor een sportkantine bij de buitensportvelden. De plannen zullen vóór de zomer klaar zijn en heeft de steun van alle betrokken partijen om dit plan te laten slagen.

Voorafgaand aan deze vergadering is Collegevoorzitter Koen Becking gaan kijken bij de sportvelden en in gesprek gegaan met ons. Dit naar aanleiding van het initiatief dat al door ons ingediend was om een sportkantine bij de buitensportvelden te realiseren.