5e Universiteitsraad

Ondanks de volle agenda duurde de Universiteitsraad vanochtend minder dan een uur. De nieuwe (engelstalige) master Public Governance werd als eerste besproken. Fractie SAM heeft hier aangegeven verrast te zijn dat Tilburg University voornemens is de nederlandstalige master te schrappen en we vinden daarom dat de besluitvorming bij de Faculteitsraad van Tilburg Law School dient te liggen. Daarnaast vonden wij het proces niet de schoonheidsprijs verdienen en hopen we dat Tilburg University dit soort goede initiatieven voortaan beter communiceert.

Ook de modernisering van collegezalen in gebouw C stond op de agenda. Hieruit bleek dat de universiteit in het kader van het Tilburgs Onderwijsprofiel (TOP) de inrichting van zalen zodanig om wilde gooien waardoor de capaciteit bijna zou halveren. SAM heeft daarom aangegeven met het oog op de huidige beperkte capaciteit en de hoop op groei van studentenaantallen, dat modernisering van collegezalen zeker een stap vooruit is mits dit geen verdere capaciteitsproblemen op gaat leveren.

Verder hebben we voorafgaand aan de Raad reacties gekregen van het College van Bestuur op onze initiatieven. Allereerst zal het plan van de Sportkantine grootser uitgewerkt worden en voor de zomer besproken worden. Daarnaast is naar aanleiding van ons initiatief 'Digitaal Platform' de werkgroep Digitalization in Education opgericht die een digitaliseringsvisie zal gaan ontwikkelen. Verder zal de reactie op ons initiatief over soft skill vouchers beter uitgewerkt worden en binnenkort teruggekoppeld worden. Als laatste is het sinds vandaag zo dat studenten die naar het Scriptorium willen, hetgeen een gezamenlijk initiatief van Front en SAM was, universiteitsbreed gelijk behandeld worden.