Reactie initiatiefvoorstel tarief 2e master

Fractie SAM heeft een initiatiefvoorstel ingediend in de Universiteitsraad van 11 december, om er voor te zorgen dat de hoogte van het instellingstarief voor collegegeld op Tilburg University gelijkgesteld wordt aan de hoogte van het wettelijk tarief voor collegegeld. Helaas heeft het College van Bestuur negatief gereageerd op dit voorstel met als hoofdargument dat de uitvoering van dit voorstel een aanzuigende werking als gevolg heeft. SAM zal zich daarom de komende tijd hard gaan maken om deze uitkomst te veranderen naar een positieve reactie. We houden jullie op de hoogte!

Zie voor meer informatie het artikel van Univers