Scriptorium voor alle studenten toegankelijk!

Bij het Scriptorium kun je terecht voor hulp bij schrijfopdrachten, zoals een paper, een verslag of je thesis bij zowel Engelse als Nederlandse opdrachten. Daarnaast kun je er ook hulp krijgen bij het zoeken naar relevante achtergrondliteratuur, het raadplegen van specifieke databases en bij vragen over citeren en bronvermelding. Door een gezamenlijk initiatiefvoorstel van Fractie SAM en Fractie Front geldt er sinds het begin van 2016 voor alle faculteiten een uniforme toegangsprocedure als je gebruik wil maken van het Scriptorium. De toegang tot het scriptorium verloopt nu via de opleidingscoördinator of scriptiebegeleider. Deze kunnen beoordelen of de student meerwaarde kan halen uit de dienstverlening van het scriptorium of dat er mogelijk een ander achterliggend probleem aan ten grondslag ligt. Een bijkomend voordeel van deze regeling is dat de student in beeld is bij de faculteit en de voortgang op de thesis gemonitord kan worden.