Initiatiefvoorstel: enkel digitaal inleveren

Fractie SAM wil dat studenten scripties en opdrachten enkel nog digitaal hoeven in te leveren, daarom hebben wij het initiatiefvoorstel 'Paperless is more' ingediend bij het College van Bestuur! In het kader van digitalisering en onnodig papierverbruik op Tilburg University is dit namelijk een grote stap vooruit. Nu is het zo dat studenten vaak veel geld kwijt zijn aan het printen van documenten en speciaal naar de universiteit moeten afreizen om de documenten hardcopy in te leveren.

Gisteren tijdens de Commissievergadering Onderwijs & Onderzoek bleek dat Tilburg University haar beloftes niet is nagekomen met betrekking tot het uitvoeren van de pilot digitaal inleveren. Rector Emile Aarts heeft derhalve zijn excuses aangeboden en beloofd op korte termijn grote stappen te maken op dit gebied. We houden jullie dus op de hoogte!