6e Universiteitsraad

Gisterochtend vond alweer de 99e Universiteitsraad van Tilburg University plaats! Op de agenda stond het 'Eindrapport Arbeidsmarktoriëntatie' waaruit grote ambities van de universiteit bleken. Aanbevelingen zoals meer soft skills in het curriculum en de mogelijkheid om stage te lopen zonder studievertraging zullen terugkomen in het implementatieplan van het Tilburgs Onderwijsprofiel (TOP). Fractie SAM is erg verheugd hierover, maar heeft zich wel nog hard gemaakt voor de plannen uit het initiatiefvoorstel dat in 2013 door SAM is ingediend. Met deze toevoeging zouden studenten namelijk in een flexibel semester kunnen stage lopen voor ECTS, op exchange gaan of een minor volgen zonder studievertraging!

Verder was Fractie SAM gisteren blij om te horen dat het College van Bestuur grote stappen heeft gezet met ons initiatiefvoorstel omtrent het digitaal inleveren van opdrachten en theses (zie nieuwsupdate 16 maart)! Vanaf nu start er daarom op elke faculteit een pilot digitaal inleveren bij één vakgroep. We hopen dan ook snel positieve geluiden te horen!

Ook is nogmaals ons initiatiefvoorstel over het verlagen van het tarief voor de 2e master besproken. De afgelopen tijd hebben we veel gelobbyed en geprobeerd de negatieve reactie van het College positiever te maken. Gisteren hebben we een laatste voorstel gedaan, namelijk: de kosten van een pilot met het verlaagde tarief te financieren uit de voorinvesteringen en later uit het studievoorschot. De Universiteitsraad vond dit een interessant idee, waardoor dit aankomende week besproken zal gaan worden. We hopen jullie dus snel goed nieuws te kunnen geven!