Stages waarvoor je wél ECTS ontvangt, maar géén studievertraging?

Wist jij al dat Fractie SAM zich al jaren inzet voor excellente arbeidsmarktoriëntatie? Een sprekend voorbeeld hiervan is dat we ervoor proberen te zorgen dat alle studenten binnenkort stage kunnen gaan lopen in het curriculum waardoor ze én geen studievertraging oplopen én ECTS hiervoor ontvangen! Op deze manier kunnen studenten zich verder ontplooien en zichzelf voorbereiden op de arbeidsmarkt.

Meer weten? Dit kan door onze initiatiefvoorstellen over het Flexibel Semester en Stage lopen in het Flexibel Semester te lezen! Ook heeft Univers heeft een artikel geschreven over het belang van stage lopen!