Kandidaatsbestuur 2016-2017

Vol trots en enthousiasme presenteren wij het kandidaatsbestuur voor ’16-’17:

     BAS VELDHUIZEN (SECRETARIS),   ANNELOES VAN DELFT (EXTERNE ZAKEN, universiteitsraadzetel),   MARNICK BOELEN (PENNINGMEESTER), Yara muller (voorzitter, Universiteitsraadzetel), Jeroen Aben (vicevoorzitter, universiteitsraadzetel), Romy van Limpt (Dagelijks BEstuurder, Universiteitsraadzetel)

 

BAS VELDHUIZEN (SECRETARIS), ANNELOES VAN DELFT (EXTERNE ZAKEN, universiteitsraadzetel), MARNICK BOELEN (PENNINGMEESTER), Yara muller (voorzitter, Universiteitsraadzetel), Jeroen Aben (vicevoorzitter, universiteitsraadzetel), Romy van Limpt (Dagelijks BEstuurder, Universiteitsraadzetel)

 

Samenvatting

Fractie SAM heeft ervoor gekozen om haar bestuur per 1 september uit te breiden naar zes bestuursleden, waarvan vier bestuurders een zetel in de Universiteitsraad van Tilburg University hebben. Deze vier bestuurders – Yara Muller, Jeroen Aben, Anneloes van Delft en Romy van Limpt - zijn middels de Universiteitsraadverkiezingen 2016 verkozen door de studenten van Tilburg University om hen namens Fractie SAM in de raad te vertegenwoordigen. Naast deze vier bestuurders zullen Bas Veldhuizen en Marnick Boelen het bestuur versterken.

 

Uitgebreide toelichting

Al meer dan 20 jaar is Fractie SAM de stem van de studenten binnen Tilburg University. Wij zijn een organisatie die dan ook de belangen van de studenten behartigt middels onze zetels in de Universiteitsraad.  Naast onze medezeggenschapstaken zijn we ook de schakel tussen de universiteit en de student, wat inhoudt dat we nauw contact onderhouden met onze achterban. In de loop der jaren zijn deze medezeggenschaps- en bestuurstaken zodanig uitgebreid dat onze werkzaamheden en werkdruk aanzienlijk zijn toegenomen. Om de kwaliteit van onze medezeggenschap en ons besturen te garanderen hebben we in 2015-2016 gekozen voor een interne reorganisatie.

 

Fractie SAM zal per 1 september 2016 een bredere opzet krijgen en richting een studentenbelangenorganisatie gaan, waar zes bestuurders aan het hoofd staan. Vier van deze zes bestuurders zijn middels de Universiteitsraadverkiezingen van 2016 verkozen als studentvertegenwoordiger in de Universiteitsraad namens Fractie SAM. Dit betekent dat er vier fractieleden en twee overige bestuursleden zitting nemen in het bestuur van de SAM Studentenbelangorganisatie. De bestuursleden zijn binnen de SAM Studentenbelangenorganisatie gelijkgesteld aan elkaar. Met betrekking tot de medezeggenschapstaken en het werk in de Universiteitsraad zullen de fractieleden de woordvoering doen en de knopen doorhakken. Deze vier fractieleden zijn immers verkozen door de studenten van Tilburg University. De overige bestuursleden hebben op dit gebied dan ook een ondersteunende rol, aangezien zij geen stem hebben in de Universiteitsraad en de daaraan voorafgaande commissievergaderingen. Zij versterken in die zin dus het bestuur. Dit is vergelijkbaar met de werkverdeling binnen een politieke partij, waarbij de gekozen fractieleden de woordvoerders zijn in de Tweede Kamer en de fractiemedewerkers bijdragen aan de voorbereiding van deze woordvoering.

 

Wij hopen via deze interne reorganisatie van Fractie SAM studenten nog beter te kunnen vertegenwoordigen en helpen op Tilburg University. Tevens verwachten we met deze ingeslagen weg de schakel tussen de universiteit en de student te verkleinen en onze achterban beter te betrekken bij onze werkzaamheden. Fractie SAM is dan ook erg verheugd over de uitbreiding van het bestuur en het overgaan in de SAM Studentenbelangenorganisatie! We zijn enorm trots op de zes toppers van het kandidaatsbestuur ‘16-’17 en zijn intussen druk bezig met de overdracht!

 

Uiteraard staan wij open voor vragen en tips over onze interne reorganisatie! Hiervoor kun je langs komen op de SAM-kamer (E2.06) of mailen naar info@fractiesam.nl.