100e Universiteitsraad!

facebook post sam 27-05-2016.png

Afgelopen vrijdag vond de 100e Universiteitsraad van Tilburg University plaats! Dit werd niet alleen gevierd met gebak en een cadeau voor de raadsleden, maar ook met pittige discussies. Studentgerelateerde onderwerpen op de agenda waren: financiële tegemoetkomingen voor studentbestuurders, extra investeringen in onderwijs en het taalbeleid van de universiteit.

Fractie SAM heeft zich tijdens de Raad hard gemaakt om het collegegeldvrij besturen mogelijk te maken op Tilburg University. Helaas heeft het College van Bestuur dit afgewezen als mogelijkheid voor de voltijd studentbestuurders, waardoor SAM genoodzaakt was een alternatief te bieden hiervoor. Daarom hebben we voorgesteld dat studentbestuurders een korting zullen krijgen op het collegegeld die in verhouding staat tot het aantal bestuursbeurzen dat wordt ontvangen door die persoon. Het College heeft aangegeven dit een interessant voorstel te vinden, we houden jullie dus op de hoogte over hun reactie! Ook heeft Fractie SAM afgelopen week het College gevraagd na te denken over een eventuele indexering van de bestuursbeurzen. Tijdens de Raad hebben ze ook hierover aangegeven het een goed idee te vinden.

Verder zijn de extra investeringen in het onderwijs, die voortvloeien uit de reorganisatie ‘BEST’, uitvoerig besproken. De discussie vond plaats rondom twee zaken: (1) het structurele karakter van de onderwijsinvesteringen, terwijl het stuk slechts over een eenjarige besteding ging, en (2) de grote vrijheid aan de faculteiten, terwijl het om een top-down investering gaat die uit het centrale reorganisatieplan is voortgekomen. Uiteindelijk is er voor gekozen om het stuk terug te laten komen in de Universiteitsraad van juli en daar de discussie voort te zetten.

Ook is het taalbeleid nog besproken: de universiteit wilt namelijk naar een tweetalige universiteit gaan waar inclusiviteit centraal staat. Er zullen ambitieuze doelen gesteld worden, zodat de engelstalige trend voortgezet kan worden. In dit kader heeft SAM het College daarom nog meegegeven te kijken naar de kwaliteit van het engels bij docenten, en hoe dit verbeterd kan worden indien nodig.