SAM Supports!

Elke zomer wordt de Student Desk opnieuw overspoeld door vragen. Eerstejaars, maar ook ouderejaars, hebben in de eerste weken zo veel vragen dat de medewerkers overlopen. Een initiatief van vorig jaar, dat 4 fte toegevoegd heeft aan de bezetting, had helaas niet het gewenste effect. SAM besloot daarom zelf ondersteunende desks te openen, om zo de student sneller te kunnen helpen.

In goede samenwerking met de Student Desk stond SAM in Academia en Mensa, om daar eenvoudigere vragen te beantwoorden. Zo werden studenten sneller geholpen, en hield de Student Desk meer tijd over om die vragen te beantwoorden, waarbij alleen zij kunnen helpen. Wij willen de Student Desk dan ook graag bedanken voor de prettige samenwerking.

Het is duidelijk dat Academia gebouw de hotspot voor studentenvragen is uit onze verzamelde data. 80% van onze vragen kregen we hier. Ondanks dat bleek het wel dat onze aanwezigheid in de Mensa werd gewaardeerd, en we daar ook voldoende vragen konden beantwoorden.

Een erg groot deel van onze vragen had betrekking op de campus, en studievragen. Er bestond veel onduidelijkheid over groepindeling, inschrijving voor vakken of de studie zelf, inloggegevens, en meer onderwerpen. Ook bleek dat studenten in de eerste week nog erg onwennig zijn, en de weg of faciliteiten op de campus nog niet al te goed weten te vinden. De weg vinden in gebouw A bleek überhaupt erg moeilijk.

Over deze onderwerpen kregen wij de meeste vragen. Veel studenten hebben moeite met het inloggen op eduroam, kunnen de website om de Student Card aan te vragen niet vinden, of vinden de weg niet op de campus of Blackboard. Voor het inloggen op eduroam hebben wij hiervoor een instructie geschreven. Deze vind je hier. Ook het registreren voor vakken op Blackboard kwam vaak terug. Een instructie daarvoor vind je hier. De website voor het aanvragen van de Student Card is hier te vinden.
Voor meer informatie en andere handige instructies, kijk op onze pagina "Handige info"!