Bereikte zaken 2016-2017

Met alweer de vierde universiteitsraad achter ons blikken wij terug op onze bereikte zaken zodat jullie zien waar we mee bezig zijn!

- Stagelopen voor studiepunten
In het flexibel semester heeft de student de mogelijkheid om te kiezen tussen een minor, exchange of een stage. Ook hebben we het idee geopperd of er mogelijkheden zijn om deze stage in de zomer te lopen.

- Sportkantine
We hebben ons drie jaar beziggehouden met dit proces. Als resultaat staat er eind 2017 een prachtige nieuwe sportkantine bij de sportvelden. 

- Enkel online inleveren van papers
Vanaf September 2017 is het niet meer nodig om je papers en opdrachten hardcopy in te leveren. Door ons initiatief wordt het enkel online inleveren van papers universiteitsbreed gehanteerd. 

- Extra werkplekken
In april 2017 zullen er bij de huur van een nieuw gebouw tenminste 60 extra werkplekken voor studenten beschikbaar worden.

- Indexatie van bestuursbeurzen
Door voorstel van Fractie SAM worden bestuursbeurzen mee geïndexeerd aan inflatie (Enkel positief).

- Pilot “Flexstuderen”
Topsporters, mantelverzorgers en ondernemers kunnen gebruik maken van de mogelijkheid om te betalen per vak. Met een minimum van 30 ECTS per jaar. 

- Fietsenmaker in samenwerking met Enactus
Door ons initiatief biedt de universiteit kansen aan een maatschappelijk verantwoorde fietsenmaker in samenwerking met Enactus.