Commissievergaderingen 31 januari -2 februari 2017

Commissie Dagelijks Bestuur

Onze universiteit gaat meedoen aan het experiment flexstuderen, wat inhoudt dat studenten kunnen gaan betalen per vak. Het voorstel van onze universiteit is om het experiment voor topsporters, mantelverzorgers en ondernemers te laten gelden. Zij zullen hierbij minimaal 30 ECTS moeten afnemen, en een korting krijgen op hun collegegeld. Topsporters worden door dit voorstel echter uitgesloten van een financiële vergoeding uit het profileringsfonds, ook als ze een volledig collegejaar volgen. Wij zijn dus zijn tegen deze beslissing. Wij zijn van mening dat flexstuderen een keuze dient te zijn en dat de student gestimuleerd moet worden om zo veel mogelijk vakken te volgen naast topsport. Daarnaast vinden we dat een quotum voor het aantal studenten dat mag deelnemen ook niet gewenst is. 

Naast het flexstuderen hebben wij het profileringsfonds besproken. Deze zal gewijzigd worden, omdat de vergoedingen voor studievertraging door bijzondere omstandigheden op dit moment op de basisbeurs gebaseerd zijn. Aangezien de basisbeurs verdwijnt, zal er dus een nieuw bedrag vastgesteld moeten worden. Vorig jaar heeft het College een bedrag van €200 voorgesteld. Na een voorstel van ons is het bedrag verhoogd naar €250. Wij zijn het hiermee oneens omdat studenten dan nog eens extra financieel belast worden. De vergoeding is nog steeds minder dan de huidige vergoeding, welke door de basisbeurs €290 bedraagt. Ook zullen we niet in gaan stemmen met de wijziging zolang de topsporters gaan verdwijnen uit het fonds. Maar er is wel iets positiefs te melden: dankzij een voorstel van SAM zullen bestuursbeurzen voortaan geïndexeerd gaan worden!

Bij de bespreking van ons initiatief om collegegeld te waiveren bij een bestuursjaar, is gebleken dat dit wettelijk niet mogelijk is. We hebben het College wel gevraagd om andere tegemoetkomingen voor een studentbestuurder te bekijken. Een aankomende wetswijziging lijkt het plan wel mogelijk te maken. We houden het dus op de agenda.

De language policy geeft duidelijke actiepunten om het Engels van docenten te verbeteren. Wij vinden dit goed, omdat dit noodzakelijk is voor het geven van kwalitatief goed onderwijs. We vinden echter wel dat dit voor iedere docent een ingangseis moet zijn. Echter staat dit in het document nu slechts opgenomen voor docenten met een vaste aanstelling. Hier gaan wij ons dan ook hard voor maken in de Universiteitsraad van 10 februari.

Commissie Onderwijs, Onderzoek & Valorisatie

Allereerst stond het Tilburgs Onderwijsprofiel op de agenda. Zowel de visie als de essay hebben we besproken, en voor beide hebben wijeen voorlopig advies over gegeven. Skills in het curriculum, extracurriculaire activiteiten, stages in het curriculum en kleinere onderwijsgroepen stonden hierbij als onderwerp centraal. Als kritische noot hebben we de risico's van het plan benoemd. Wij sluiten ons daarom aan bij de personeelsfractie Onafhankelijken; voor goed onderwijs dient het lerarenbeleid ook aangepast te worden. Een goede docent is noodzakelijk en ligt primair ten grondslag aan deze nieuwe visie.
Daarnaast hebben we afgedwongen dat extracurriculaire activiteiten niet verplicht moeten zijn, maar als keuze aangeboden dienen te worden. Tenslotte hebben we interdisciplinaire vakken als keuzevak en stages in de zomer voor studiepunten als nieuwe ideeën aangedragen. We hopen hier snel een vervolg aan te kunnen geven! 

We hebben aangegeven dat we het E-portfolio steunen op de manier zoals dat nu voorgesteld is. Met één druk op de knop in jouw persoonlijke programma kan je jouw studie-informatie naar je LinkedIn-profiel zenden. De regie blijft zo volledig in handen van de student. Het College gaf aan dat het lastig zou worden om hier extracurriculaire activiteiten hier ook aan toe te voegen. Wij denken echter dat deze mogelijkheid er wel moet zijn, om dit initiatief te laten slagen. 

We hebben ook de internationale marketingstrategie besproken. Naast het feit dat we het College hebben gevraagd om te zorgen dat Tilburg en onze universiteit allereerst de capaciteit dient te hebben om deze studenten te ontvangen, vinden wij het ook belangrijk dat deze studenten zich voldoende kunnen informeren in onze universiteit en campus. Online meeloopdagen voor alle opleidingen kunnen hierbij helpen. Wij gaan heirover dan ook snel in gesprek!

Commissie Financiën & Infrastructuur

In tegenstelling tot de commissies DB en OO&V, had CFI een erg rustige agenda. In een ontspannen vergadering van een half uur werd slechts één zwaar onderwerp besproken: de instellingstarieven voor collegegeld. Deze liggen in Tilburg verhoudingsgewijs erg hoog. Ook bevatte het stuk een aantal passages waarover wij niet tevreden zijn. We hebben aanvullende informatie mogen ontvangen over beide onderwerpen, waarmee we ons kunnen wapenen voor de Universiteitsraad.
We kunnen afsluiten met zeer positief nieuws: de universiteit heeft besloten het initiatief "Save a Bike" van Enactus een kans te geven als fietsenmaker voor de campus! Wij zijn erg blij om te zien dat het College onze visie op deze behoefte deelt, en kijken uit naar onze verdere samenwerking met Enactus!