Universiteitsraad 2 juni

De Universiteitsraad van 2 juni leverde een boel vuurwerk op, zelfs voor de Raad begon. Zowel het TMP, de kaderstelling voor de begroting, en het Mediacluster in de Spoorzone kenden procedurele fouten, waardoor in het geval van het TMP zelfs de CFI werd uitgesteld. Gelukkig was er op procedureel gebied ook goed nieuws te melden: Rian van Veggel kreeg voor haar perfecte stuk over de toegangspoortjes in de UB een bloemetje van de Raad.

Mediacluster in de Spoorzone

Tilburg University start in samenwerking met Fontys en de Gemeente Tilburg een nieuw initiatief in de Spoorzone: een Media Cluster. Hier zal vanuit de universiteit een track van een Master gevestigd worden. Over een extra bibliotheek op de locatie wordt nog gepraat! In de vergadering gaf de Raad groen licht voor de verhuizing en de samenwerking.

SAM is groot voorstander van deze verlenging van de campus. Op de huidige locatie is vrijwel geen ruimte meer om uit te breiden, en bot gezegd kunnen we niet het hele Warandebos kappen. Daarom moeten we een nieuwe locatie vinden, en de Spoorzone is hier ideaal voor. Ook geloven wij dat meer studenten in het centrum van de stad de sfeer in Tilburg Studentenstad zal verbeteren.

Wij kijken uit naar de ontwikkeling van dit initiatief!

TMP

Het TMP is een document dat de kaders van de begroting van het komend jaar, en bevat elk jaar een aantal grote projecten. Nieuw dit jaar zijn de “Middelen Studievoorschot”, het geld dat vrij komt door de afschaffing van de basisbeurs. De Universiteitsraad heeft instemmingsrecht op de besteding van deze middelen. In een felle en technische discussie heeft SAM ervoor gezorgd dat deze middelen alleen voor de kwaliteit van onderwijs worden ingezet, en dat we ruim voldoende informatie zullen krijgen om de besteding van de middelen goed te controleren.

Ook zijn wij fel geweest over de voorgenomen prijsverhoging van de sportkaart. Deze wordt gepresenteerd als logisch gevolg van een goede investering in de kwaliteit van het Sportcentrum. Wij staan uiteraard achter deze investering, maar willen dat deze anders gefinancierd zal worden. SAM zal dan ook tegen de prijsverhoging zijn in juli.

Tilburg University is bezig aan een grote digitaliseringsslag. SAM staat hier volledig achter, maar mist een groot onderdeel van het digitaliseringsprogramma DEEP in het TMP: het EDUiLAB. Middels dit lab worden docenten die willen innoveren ondersteund. Het zou daarom zonde zijn als het lab niet gestart wordt. Tijdens de OO&I in eind juni zullen we het EDUiLAB opnieuw bespreken.

Korte nieuwtjes:

  • In de CFI hebben wij een onderzoek gepresenteerd over de kwaliteit van de WiFi buiten op de campus. Zoals verwacht toonde dit aan dat de ontvangst op een aantal plekken ronduit slecht is. Het College van Bestuur zag dit ook in, en beloofde de ontvangst op de campus te gaan verbeteren!

  • Na vragen van de studentenpartijen is de hoeveelheid water die je bij een tentamen mee mag nemen verdubbeld! Het is nu toegestaan een fles van 1 liter water mee te nemen.