Universiteitsraad 7 juli 2017

Vrijdag 7 juli vond de laatste Universiteitsraad van dit academisch jaar plaats. Nu geven we jullie de hoogtepunten!

Sportkaart: Zoals we de vorige URaad al hadden aangegeven, waren wij faliekant tegen de prijsverhoging van de sportkaart met 20 euro, verdeeld over 4 jaarlijkse verhogingen van €5. Wij konden dit simpelweg niet aan jullie verantwoorden. We wilden echter niet het risico lopen dat er sporten uit het aanbod zouden worden geschrapt., en we zien de tastbare meerwaarde van de kantine en het voetbalveld. We hebben daarom een deal gesloten met het College van Bestuur om de sportkaart eenmalig met 5 euro te verhogen. Verder bespreken we de geldstroom naar het Sportcentrum in de herfst, en de capaciteitsproblemen in de winter bij de discussie over het Huisvestingsplan. We gaan ervoor proberen te zorgen dat deze vijf euro de enige structurele prijsverhoging wordt!
Extra Studiekosten: We zijn blij om te zien dat de Rector zich kan vinden in de grote lijnen van ons initiatiefvoorstel over dit onderwerp. Hij was het eens met ons dat het niet nodig zou moeten zijn om opdrachten te kopen om een college in te mogen, en bood aan ons te helpen om te communiceren dat studenten niet verplicht mogen worden om naast studiemateriaal kosten te maken. We gaan ervoor zorgen dat studenten en docenten hun rechten op dit onderwerp kennen.
Numerus fixus TiSEM: vandaag hebben we onze instemming gegeven om de numerus fixus voor IBA te verhogen tot 500 in het jaar 2018-2019. Verder werd de fixus voor Economics afgeschaft. SAM maakt zich echter zorgen ocver het voorstel om de fixus bij IBA algeheel af te schaffen voor het volgende jaar. We gaan dit strict monitoren, samen met ECCO!

Korte nieuwtjes:

Profileringsfonds: Wij zijn blij dat na twee jaar discussie, studenten in een overmachtssituatie, mantelzorgers en wedstrijdroeiers op een fatsoenlijke manier zijn opgenomen in het fonds, en dat we in staat zijn geweest om deze groepen goed te helpen!
Strategisch Plan, TOP en DEEP: Jullie kunnen volgende week een "SAM Strategische Update" verwachten!