Visie

Onze visie

Fractie SAM is een onderdeel van de Universiteitsraad, waarin wij de belangen van studenten behartigen. Wij vertegenwoordigen alle studenten. Fractie SAM wilt ervoor zorgen dat alle studenten van Tilburg University hun ambities kunnen vervullen. Wij geloven dat studenten van Tilburg University heel ambitieus zijn tijdens en na hun studentenleven. Ze willen deze ambities graag vervullen en alles uit hun studententijd halen, zowel binnen als buiten hun curriculum. Ons doel is ervoor zorgen dat studenten de kans krijgen om hun ambities waar te maken. Wij zijn gepassioneerd over onderwijs en de ontwikkeling van studenten, wij zijn een betrouwbare partner en we vertegenwoordigen studenten op een proactieve manier. We zijn niet bang om uitdagingen aan te gaan en we betrekken graag studenten bij onze initiatieven. Studenten zien Fractie SAM als DE partij die hun belangen behartigt. Dit doen wij door middel van onze vier pijlers: Onderwijskwaliteit, Studentenfaciliteiten, Arbeidsmarkt en Extracurriculaire Ontwikkeling.

Onze pijlers

  • Onderwijskwaliteit: SAM streeft naar een hoge kwaliteit van onderwijs op Tilburg University. Daarom focussen wij op de volgende onderwerpen: Excellente Docenten, Kwaliteit van het Diploma, Digitalisering, Soft Skills en Innovatie van het Onderwijs.

  • Studentenfaciliteiten: SAM streeft naar goede studentenfaciliteiten, omdat deze de basis vormen voor studenten om hun ambities te kunnen verwezenlijken. Wij focussen op drie types faciliteiten: Studiefaciliteiten, Sportfaciliteiten en Faciliteiten voor Studentenwelzijn.

  • Arbeidsmarkt: SAM is ervan overtuigd dat alle studenten goed moeten worden voorbereid op hun toekomstige baan. Onderwijsprogramma’s moeten aangesloten zijn op de vereisten van de arbeidsmarkt. Bovendien moeten studenten voldoende mogelijkheden krijgen om zichzelf te oriënteren op hun toekomstige carrière.

  • Extracurriculaire Ontwikkeling: SAM gelooft dat nevenactiviteiten significant bijdragen aan de ontwikkeling van studenten. Wij willen ervoor zorgen dat studenten van Tilburg Universiteit deze activiteiten kunnen waarderen en dat er genoeg mogelijkheid is voor studenten om aan dergelijke activiteiten te kunnen deelnemen tijdens hun studentenleven.