Visie

Onderwijs. Studentenfaciliteiten. Verbreding en verdieping van je studententijd. Dat zijn de drie thema’s waar Fractie SAM zich op richt, voor zowel de Nederlandse als de internationale student, of je nu uit- of thuiswonend bent: Fractie SAM maakt zich sterk voor jou. Dit doen we niet alleen op de campus, maar ook daarbuiten: op lokaal en nationaal niveau houden wij ons namelijk ook bezig met wat er speelt. Fractie SAM probeert jouw studententijd zo prettig mogelijk te maken!

Onderwijskwaliteit

De optimalisatie van de kwaliteit van het onderwijs is een kerntaak van de universiteit: een opleiding en diploma valt of staat met kwaliteit. Naar de mening van Fractie SAM is de kwaliteit van het academisch onderwijs voor studenten het eerst terug te zien in de colleges. Daarom ziet Fractie SAM met een vooruitstrevende visie toe op de innovatie van kwalitatief, academisch onderwijs. Goed onderwijs houdt meer in dan theorie: digitalisering, soft skills, tentaminering en docenten zijn ook van invloed.

Studentenfaciliteiten

Om te kunnen studeren moeten de randvoorwaarden goed zijn. Fractie SAM zet daarom in op goede faciliteiten. Wij hebben de afgelopen jaren al veel initiatieven uitgevoerd ter verbetering van de campus en haar faciliteiten, maar optimalisering is nog altijd mogelijk. Zo staan we voor meer werkplekken op de campus en (betere) digitalisering van bepaalde faciliteiten. Fractie SAM blijft altijd opmerkzaam voor aanpassingen en verbeteringen, zodat studenten zich te allen tijde op hun gemak voelen op de campus.

Verbreding en verdieping van de studententijd

Fractie SAM vindt dat de studententijd veel meer is dan puur en alleen studeren. Het is van belang dat studenten zich op meerdere gebieden ontplooien, zodat ze met zowel theoretisch onderlegde als sociaal ontwikkelde krachten de arbeidsmarkt betreden. Daarnaast dient de studententijd de mooiste tijd van je leven te zijn waar je als student het maximale uit haalt. Door actief en breed georiënteerd te zijn, op welke manier dan ook, leggen studenten een sterk fundament voor hun toekomst. Optimalisering van kansen op Tilburg University om dit te realiseren is daarom iets waar Fractie SAM zich voor inzet.